legální steroidy – Probolan 50

legální steroidy – Probolan 50

ÚČINKY PROEREKTILNÍ FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY EXTRAKTY Z TRIBULUS TERRESTRIS NA KRÁLÍCÍCH A JEJICH CORPUS CAVERNOSUM

 

Cílem této studie bylo zjistit vliv perorální léčby extraktem Tribulus-u Terrestris (TT) na kavernózních tělesech (tkáně penisu) u bílých novozélandských králíků a stanovit mechanismus, jakým protodioscin (PTN), složka TT, vykonává jeho farmakologické účinky.

MATERIÁL A METODY: Čtyřiadvacet králíků bylo náhodně rozděleno do čtyř experimentálních skupin po šest z nich. Skupina I sloužila jako kontrola. Skupinám II až IV byl podáván extrakt v různých dávkách, tj. 2,5 mg / kg, 5 mg / kg, resp. 10 mg / kg tělesné váhy. Extrakt TT byl podáván ústně, jednou denně po dobu osmi týdnů. Králíci byli poté utraceni a jejich tkáně penisu oddělené na testování reakce na uvolňující a relaxační farmakologické látky a stimulaci elektrického pole.

VÝSLEDKY: protodioscin sám o sobě nemá vliv na odebrané fragmenty tkání penisu. Uvolňující reakce a stimulace elektrického pole, acetylcholin a nitroglycerin v tkáních noradrenalinu pocházející z léčebných skupin, vykázaly větší nárůst uvolnění v závislosti na koncentraci podávaných látek, než jak tomu bylo u kontrolní skupiny. Avšak anti-erektilní reakce v tkáních penisu, noradrenalin a histamin neprokázaly žádné významné změny celkově u všech skupin.

ZÁVĚR: Relaxační účinky na acetylcholin, nitroglycerin a stimulace elektrického pole na úrovni 10%, 24% a 10% v porovnání s jejich kontrolními hodnotami a nedostatkem takového účinku na reakci stažitelnosti noradrenalinu a histaminu naznačují, že protodioscin má proerektilný účinek. Větší uvolnění pozorovaného účinku je pravděpodobné v důsledku zvýšení uvolňování oxidu dusnatého ve výstelce cév a nervových zakončeních, což potvrzuje vlastnosti testosteronu. Avšak k objasnění přesného mechanismu této akce je potřebný další výzkum.

co jest glownym budulcem miesni

Být státem schválen jako výživový doplňek, který je celosvětově uznávaný jako bezpečný a efektivníprostředek využívaný v profesionální kulturistice, není tak jednoduché. Stálo nás to roky vědeckého výzkumu, kvalitativních analýz a klinických studií, abychomvyvinuli preparát, jakým je Probolan 50. Jen málo preparátů, které mají dopad na metabolismus, získalo takové široké uznání, jak získal náš evoluční přípravek. My víme, že náš přípravek funguje, naši zákazníci vědí, že náš přípravek funguje – no nemusíte dát jen na naše slova.
Přečtěte si níže, co mnoho důvěryhodných odborníků napsalo o Probolan-u 50!
Epihydroxetiolan-17-ester matrix:500 mg
 
 
 
 
 
 
 

 

Probolan50

Je to čistě přírodní výživový doplněk, který pomáhá zvětšovat svalovou hmotu a umožní Vám vytěžit z Vašeho cvičení víc. Tento klinicky testovaný produkt obsahuje 50 mg epihydroksytiolano-17-esteru v jedné dávce. Probolan50 zvyšuje hladinu testosteronu a estrogenu, čím ve Vašem těle nastartuje přirozený proces spalování tuku a zvětšování svalové hmoty. Probolan50 byl důkladně testován z hlediska bezpečnosti a vlivu na svalovou hmotu. Je to jeden z nejlepších doplňků v bodybuildingu v současnosti.

 

 

 

 

 

 

 

PŮSOBENÍ AFRODIZIAKÁLNÍCH VLASTNOSTI EXTRAKTU Z TRIBULUS TERRESTRIS (PROTODIOSCIN) NA NORMÁLNÍ A KASTROVANÉ LABORATORNÍ KRYSY

 

Tribulus Terrestris (TT) se už dlouho využívá v tradiční čínské a indické systémové medicíně k léčbě různých onemocnění. Tato rostlina je populární pro fakt, že zlepšuje sexuální funkce u člověka. Aby se ještě lépe pochopil účinek TT obsahující protodioscin (PTN) na růst svalů, byly sledovány reakce laboratorních normálních, i kastrovaných krys, jejich sexuální chování a endovaskulární tlak (ICP). Dospělí jedinci z rodu Sprague-Dawley byly poděleny na pět skupin po 8 krys a byla jim podávána destilovaná voda (normálním, i kastrovaným), testosteron (normálním, i kastrovaným, 10 mg / kg tělesné hmotnosti, podkožně, každé dva týdny) spolu s TT (kastrovaným, 5mg/kg tělesné hmotnosti, ústně, jednou denně)

Ve srovnání se skupinou normálních krys, u jedinců kastrovaných byl zjištěn úpadek tělesné hmotnosti, funkce prostaty a výšky endovaskulárního tlaku. Došlo k celkovému snížení sexuálního chování ve skupině kastrovaných krys, což se projevilo poklesem frekvence pohybu, nezájmem o reprodukci, a také opožděnou ejakulaci. Ve srovnání s kontrolní skupinou, léčbou těchto kastrovaných krys ( testosteronem nebo extraktem z TT), se viditelně zlepšila funkce prostaty a zvýšil se endovaskulární tlak. Také se projevilo mírné až střední zvýšení sexuálního chování. Tyto výsledky byly statisticky velmi významné. Usoudilo se, že extrakt z TT vykazuje vzrůst úrovně testosteronu pravděpodobně kvůli jeho obsahu, který spočívá ve stimulaci zvýšeného vylučování androgenů (jak bylo pozorováno v předchozích studiích na primátech).

 

FYTOCHEMIKÁLIE A PRŮLOM VE VÝZKUMU TRADIČNÍCH BYLIN NA LÉČBU TĚLESNÝCH PORUCH

 

Tradiční byliny se ukázaly být evolučním průlomem v léčbě poruch erekce a získali tak popularitu po celém světě jako „instantní“ léčba. Moderní pohled na poruchy erekce se hlásí k jedné příčině, tj. mechanismus erekce. Velké množství farmakologických látek na podporu erekce se užívá ústně nebo se podává injekčně. Moderní fytochemikálie se vyvinuly z tradičních bylin. Mechanismus fungování fytochemikálií se soustředí na léčbu příčin, jako je neschopnost kontrolovat správnou funkci systému celého těla.

Proto fytochemikálie pomáhají v léčbě při poruchách erekce v rámci léčení poruch funkci přibírání na váze a síle organismu jako jednoho celku. Protodioscin je fytochemická látka získávána z rostliny Tribulus terrestris L, při níž bylo klinicky prokázáno, že zvyšuje sexuální touhu a zlepšuje erekci přes přeměnu protodioscínu na de-hydro-epi-androsteron. Úvodní poznámky naznačují, že pěstování rostliny Tribulus terrestris L na různých půdách, není tak důsledné při výrobě účinných složek protodioscinu. Proto je zapotřebí další výzkum, aby se vyjasnily tyto rozdíly ve výsledcích při pěstování na různých druzích půdy jiných fotochemických bylin, jako jsou Ženšen, Eurycoma longifolia, Pimpinella pruacen, Muara puama, Ginkgo biloba, Yohime atd..

 

STANOVENÍ STEROIDNÍCH SAPONINŮ V TRIBULUS-E TERRESTRIS OBRACENOU FÁZÍ VYSOKOÚČINÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE A DETEKCÍ ODPAŘOVACÍHO ROZPTYLU SVĚTLA

 

Tento dokument popisuje první analytické metody vhodné pro stanovení steroidních saponinů v Tribulus terrestris. Separace vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) byla dosažena použitím sloupce obrácené fáze (RP-18), detekcí odpařovacího rozptylu světla (ELS) a vody / acetonitril gradientu jako mobilní fáze. Označen vztah – protodioscin – byl zjištěn v koncentraci pouze 10.

Několik různých vzorků rostlinného materiálu se podařilo analyzovat, a v závislosti na původu a části rostliny používané k extrakci, byly pozorovány významné rozdíly ve složení saponinů. Analýza výrobků dostupných na trhu ukázala značné rozdíly od 0,17 – 6,49% v obsahu protodioscinu.

DVA NOVÉ SAPONINY FUROSTANOLU SÍRANOVÉHO Z TRIBULUS-U TERRESTRIS

 

Známé saponiny furostanolu, methylprotodioscín a protodioscin a dva nové síranové saponiny, sodná sůl 26-O-beta-glucopyranoside (methylprototribestin) a sodné soli 26-O-betaglukopyranosyl-22-diol-3-O-alfa-rhamnopyranosyl-(1 -> 2)-beta-4-O-sulfoglucopyranoside (prototribestin) byly odděleny z nadzemních částí Tribulus-u terrestris L, který roste v Bulharsku.

Struktury nových sloučenin byly objasněny na základě dat NMR 1D a 2D (DQF-COSY, TOCSY, HSQC-TOCSY, HSQC, HMBC, ROESY), ESI spekter a chemických transformací.